Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2006 is er in Nederland een nieuwe zorgverzekering ingevoerd: de Basiszorgverzekering. De basis zorgverzekering houdt in  dat je, als ingezetene van Nederland, verplicht bent je te verzekeren. Daar staat tegenover, dat een zorgverzekeraar de plicht heeft u te accepteren voor de Basisverzekering, ongeacht uw leeftijd of gezondheid.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen particuliere en ziekenfonds verzekeringen bij de basis zorgverzekering. Iedereen is verzekerd met een basis zorgverzekering voor de noodzakelijke zorg.

Je kan er ook voor kiezen om voor bepaalde zorg je eigen aanvullend te verzekeren dit is overigens in tegenstelling tot de basis zorgverzekering niet verplicht. ook is de zorgverzekeraar niet verplicht je aanvraag voor een aanvullende verzekering te accepteren.

Premie

De nominale premie voor uw ziektekostenverzekering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.  Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de Basiszorgverzekering. De overheid betaalt voor hen de nominale premie.

De overheid voerde ook meteen Zorgtoeslag in. De Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming in de nominale premie die afhankelijk is van de grootte van uw huishouden en de hoogte van uw gezamenlijke inkomen. Als u in aanmerking komt voor deze financiële tegemoetkoming ontvangt u automatisch bericht van de Belastingdienst met informatie over de Zorgtoeslag.