Auto Verzekering

Als je een auto bestuurt is het verplicht dat de auto is verzekerd voor het geval er een schade ontstaat.

Autoverzekeringen kun je verdelen naar de geboden dekking. Er zijn 3 verschillende soorten autoverzekeringen:

WA (wettelijke aansprakelijkheid):

De WA autoverzekering geeft dekking tegen de schade waarvoor een automobilist wettelijk gezien aansprakelijk is. Als een bestuurder van een auto in het verkeer schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt, dan wordt die schade gedekt door deze autoverzekering. De WA verzekering is verplicht zonder deze verzekering mag het voertuig dus absoluut niet bestuurd worden.

De schade die met een verzekerde auto veroorzaakt wordt en waarvoor de eigenaar aansprakelijk is, valt meestal binnen de WA dekking.Er geldt meestal wel een maximum. Dit maximum ligt wettelijk rond de miljoen euro per slachtoffer en 5 miljoen per ongeval. Veel verzekeraars bieden echter een hogere maximale dekking aan.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat alleen de externe schade is gedekt.

De schade is alleen gedekt als de eigenaar zelf een ongeval veroorzaakt, maar ook als een andere bestuurder in de auto rijdt. Ook goederen die worden vervoerd met het voertuig vallen binnen de WA dekking.

Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij de verzekeraar de schade weliswaar zal voldoen, maar waarbij de schade door de verzekeraar verhaald zal worden op de verzekerde. Dit gebeurt als de schade opzettelijk veroorzaakt wordt. Of als er schade ontstaat als die veroorzaakt wordt bij het rijden onder invloed.

WA + Beperkt Casco:

De autoverzekering met een beperkt casco wordt ook wel een autoverzekering WA + beperkt casco genoemd. Deze verzekering dekt hetzelfde als de WA verzekering maar met een aanvullende dekking voor bepaalde schade aan de eigen auto.

Het ligt helemaal aan de verzekeraar waar je de autoverzekering afsluit welke schade er precies gedekt zal worden.

Bij de meeste verzekeraars worden de volgende schades gedekt.

– brand, ontploffing en blikseminslag;

– ruitbreuk.

– botsingen met dieren;

– storm, overstroming en andere natuurverschijnselen;

– diefstal;

WA + Volledig Casco (All risk autoverzekering):

De All risk verzekering is eigenlijk een WA + uitgebreid casco autoverzekering. Een all risk autoverzekering is de autoverzekering met de meest ruime dekking. Deze verzekering dekt alles wat de WA autoverzekering ook dekt.

Dus (meestal) is de schade aan anderen gedekt.

Buiten deze dekking wordt er ook dekking verleend als er schade aan het eigen voertuig ontstaat ten gevolge van een groot aantal oorzaken. Bij een all risk verzekering is de dekking veel uitgebreider dan bij een Beperkt Casco dekking. Hieronder zie je schades die bij de meeste maatschappijen binnen de dekking vallen:

– diefstal;
– storm, overstroming en andere natuurverschijnselen;
– botsing, omslaan, slippen, van de weg geraken e.d.;
(het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking);
– kwaadwilligheid van anderen;
– brand, ontploffing en blikseminslag;
– schade die ontstaat door een technisch gebrek in het voertuig
– botsingen met dieren;
– vandalisme.

Schadevormen die vaak niet binnen de dekking vallen zijn,

– schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert;
– opzettelijke schade;
– waardevermindering / afschrijving aan de auto;
– schade door molest, atoomkernreacties, etc.
– normale slijtage;

Ga je een auto huren, dan is het niet nodig een aparte autoverzekering af te sluiten voor de huurauto. Verhuurders hebben de auto’s zelf al verzekerd. De premie is meestal inbegrepen bij de huurprijs.